Pastoraal team

Omzien naar elkaar binnen Filadelfia

Als we het hebben over omzien naar elkaar dan denken wij in onze gemeente Filadelfia  aan relaties en verbondenheid. Wij geloven dat een goede relatie met God een diepere verbondenheid met elkaar uitwerkt.

In de basis wordt het pastoraat van de gemeente gedragen door de gemeente zelf. Dit wordt zichtbaar in de omgang met elkaar. Bij het koffiedrinken, na de dienst, tijdens gesprekken, gebed op de groeiavond of een andere activiteit.

In de praktijk merken we dat sommige mensen behoefte hebben aan georganiseerd pastoraat. Als gemeente hebben we vanuit de Bijbel de opdracht gekregen om naar iedereen op een herderlijke manier om te zien. Het is onze Here Jezus zelf die dit beeld in Johannes 10 aan ons vertelt. Het is dezelfde Here Jezus die tegen Petrus zegt in Johannes 21: ‘’Weid Mijn lammeren, hoed Mijn schapen’’ Deze opdracht willen we door middel van het pastoraat binnen onze gemeente uitvoeren.

Georganiseerd pastoraat is van essentieel belang. De Heilige Geest geeft ons hiervoor gaven die ingezet mogen worden tot opbouw van de gemeente. We hebben vanuit deze gedachte twee teams gevormd die het georganiseerd pastoraat in onze gemeente uitvoeren.

Het Pastoraal Team

In een sfeer van veiligheid en geborgenheid draagt het Pastoraal Team zorg voor de pastorale aandacht en hulp voor mensen die er zelf niet meer uitkomen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om relatieproblematiek, identiteitsproblematiek, geloofsvragen, enzovoort. Wij willen als Christen naast mensen staan en helpen in praktische- en geestelijke zin. Samen zoeken naar de wil van God in de problematiek waar ze tegenaan lopen. Indien nodig maken we gebruik van externe professionele hulpverlening.

Bezoekteam

Het leggen van relaties hoeft niet altijd gekoppeld te zijn aan problemen. Soms is een bezoekje aan huis of een bakje koffie met iemand uit de gemeente een bemoediging voor mensen die een beetje extra aandacht kunnen gebruiken. Het bezoekteam bestaat uit mensen die dit werk van harte doen, uit liefde voor mensen en op deze manier God willen dienen.

Wij vinden het van belang dat iedereen zich vrij voelt om gebruik te maken van het pastoraat. Pastoraat is niet het laatste redmiddel in bepaalde situaties, maar kan soms juist helpen om problemen te voorkomen of richting en inzicht te geven in bepaalde situaties.

Voel je vrij om contact op te nemen met het pastoraat wanneer er behoefte is aan een gesprek, advies, of om gewoon liefde, aandacht en geborgenheid te ervaren met broeders en zusters uit de gemeente.

Wil  je in contact komen met het pastoraat, stel je vraag via mobiel of app. naar de contactpersoon:  Ria Diepeveen  06-22564236. In onderling overleg zal Ria het pastoraal team, het bezoekteam of de oudsten vragen voor een bezoek.