Giften en ANBI

Giften en ANBI
Filadelfia Neder-Betuwe en ANBI
Baptistengemeente Filadefia Neder-Betuwe is een zelfstandige gemeente met als doel een geloofsgemeenschap te vormen die laagdrempelig is voor mensen uit de Gemeente Neder-Betuwe en omgeving. Baptistengemeente Filadefia Neder-Betuwe is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften aan Filadelfia Neder-Betuwe – Baptisten-gemeente fiscaal aftrekbaar zijn.
Als u een gift geeft, zowel eenmalig als periodiek, heeft u de mogelijkheid dit af te trekken bij de belastingdienst. Een belangrijke voorwaarde om uw gift te mogen aftrekken is dat u deze gift moet doen aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Om in aanmerking te komen voor een ANBI-beschikking moeten organisaties wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moeten het kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen zijn. Filadelfia Neder-Betuwe valt ook in deze categorie. Ook instellingen die bijdragen aan het algemeen nut komen in aanmerking.
Andere voorwaarden zijn onder andere dat de instellingen geen winstoogmerk hebben, dat de feitelijke werkzaamheden voor meer dan 90% een algemeen belang dienen en dat de instellingen voldoen aan de eisen van de belastingdienst. Meer informatie over de ANBI-beschikking en het aftrekken van giften kunt u vinden via anbi.nl of belastingdienst.nl/giften.

Uw gift maakt verschil
Filadelfia Neder-Betuwe – Baptisten gemeente
Bank NL22 RABO 0334 2350 81

Voorgenomen bestedingen 2024

Beleidsplan

Doelstelling: kerk zijn in de breedste zin van het woord, het faciliteren van christelijke samenkomsten en de zorg voor elkaar.

Inkomsten: deze komen uit (periodieke) giften van trouwe bezoekers. Ook uit de collecte worden inkomsten verkregen.

Vermogen: we houden geen vermogen, anders dan reserves voor vaste lasten en eenmalige investeringen. Vermogen bedraagt ongeveer 3 maanden van de vaste lasten, deze staan op de lopende bankrekening van de kerkelijke gemeente.

Financieel overzicht 2020

Financieel overzicht 2020 – Filadelfia NederBetuwe

Financieel overzicht 2021

Financieel overzicht 2021 – Filadelfia NederBetuwe

Financieel overzicht 2022

https://filadelfia-nederbetuwe.nl/wp-content/uploads/2024/03/Financieel-overzicht-2022-Filadelfia-NederBetuwe-1.pdf