giften en ANBI

Filadelfia Neder-Betuwe en ANBI

Baptistengemeente Filadefia Neder-Betuwe werkt onder de “Stichting de Mantel” maar is verder een zelfstandige gemeente met als doel een geloofsgemeenschap te vormen die laagdrempelig is voor mensen uit de Gemeente Neder-Betuwe en omgeving. De Stichting de Mantel is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften aan St. de Mantel afd. Filadefia Neder-Betuwe fiscaal aftrekbaar zijn.

Als u een gift geeft, zowel eenmalig als periodiek, heeft u de mogelijkheid dit af te trekken bij de belastingdienst. Een belangrijke voorwaarde om uw gift te mogen aftrekken is dat u deze gift moet doen aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Om in aanmerking te komen voor een ANBI-beschikking moeten organisaties wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moeten het kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen zijn. Stichting de Mantel, en dus ook Filadelfia Neder-Betuwe, valt in deze categorie. Ook instellingen die bijdragen aan het algemeen nut komen in aanmerking.

Andere voorwaarden zijn onder andere dat de instellingen geen winstoogmerk hebben, dat de feitelijke werkzaamheden voor meer dan 90% een algemeen belang dienen en dat de instellingen voldoen aan de eisen van de belastingdienst. Meer informatie over de ANBI-beschikking en het aftrekken van giften kunt u vinden via anbi.nl of belastingdienst.nl/giften.

 

Uw gift maakt verschil
Stichting de Mantel afd. Filadelfia Neder-Betuwe
Bank NL67 ABNA 0611 2514 50
Bekijk ANBI-registratie De Mantel