over ons

Baptistengemeente Filadelfia Neder-Betuwe is ontstaan vanuit de wens om als gelovigen te leren en te studeren uit de Bijbel. We willen ons voorbereiden op de komst van Jezus en steeds meer op hem gaan lijken. Dit doen we door sprekers uit te nodigen die zich laten inspireren door de Heilige Geest.

De momenten zijn op zondagmiddag. We vinden ontmoetingen belangrijk en willen er voor elkaar zijn door te helpen waar nodig, te bidden voor elkaar, en elkaar te onderwijzen en te steunen. Bij elke bijeenkomst is er volop ruimte om vragen te stellen aan de spreker en om elkaar te ontmoeten en wat te drinken. Ook vieren we op bepaalde momenten de maaltijd van de Heere met elkaar. 

De positie van Israël vinden we erg belangrijk, en we willen uitzien naar een hoopvolle toekomst van Gods uitverkoren volk, de Joden. Over de geloofsdoop wordt verschillend gedacht maar diegenen die in Jezus belijden te geloven en aangeven dat zij zich willen laten dopen door onderdompeling willen wij hiertoe gelegenheid bieden. Wat we het belangrijkst vinden is dat we als gelovigen zoeken we naar de eenheid in Christus, ondanks alle verschillen die er zijn in overtuigingen en opvattingen. We vertrouwen ons toe aan God als Vader, en leggen ons leven in Zijn handen. We geloven dat Hij ons leven stuurt en dat Hij zijn plan aan ons duidelijk maakt door de werking van de Heilige Geest in ons. Kunt u zichzelf hierin vinden, dan bent u van harte welkom om onze samenkomsten te bezoeken.